Bithumb

Bithumb

现货 法币

 • 推测交易量(24H)
  排名:12
  USD 1.0704亿 --BTC
 • 报告交易量(24H)
  USD 9.0097亿 --BTC
 • 交易对

  86
 • 币种数量

  86
 • 国家/地区

  韩国
 • 官网链接

社交媒体:

特色: 曾经韩国交易量最大,以太坊最大交易量,手续费:0.15%

占有韩国比特币市场份额75.7%的Bithumb是世界五大比特币交易所之一,每天交易量超过13,000比特币,约占全球比...

显示更多
五维度评级

交易量占比
基础货币占比